Això t’interessa!

En aquesta secció trobareu informació sobre activitats (actes, jornades, congressos, presentacions, etc.) relacionades amb la temàtica del treball social i d’interès per al col·lectiu professional, que poden estar organitzades per institucions, entitats i/o col·legiades. 

Vols donar a conèixer un acte propi?

Si realitzes alguna activitat vinculada al treball social i estàs interessada a donar-li difusió, et podem ajudar. Omple aquest formulari amb la informació bàsica de l'acte i el publicarem en aquest apartat (subjecte a les condicions que s'indiquen al final de la pàgina).

Propers actes

INTRODUCCIÓ A LA SALUT MENTAL INFANTOJUVENIL. CONCEPTES BÀSICS I EINES D’ABORDATGE

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones interessades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil.

Inscripció

Data i hora:
05/07/2021
08:30
Lloc:
Plataforma online
Podem Ser Agents de Canvi Davant del Maltractament i l’Abús Sexual Infantil? Passem a l’Acció! (10a Edició)

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones interessades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. 

Inscripció

Data i hora:
05/07/2021
08:30
Lloc:
Plataforma Online
Departament de Benestar Social i Família
Dixit
Diputació de Barcelona
Sabadell Professional
La Intercol·legial