Grup de treball: Emergències i Catàtrofes

L'objecte de la creació del grup territorial és que, en coordinació amb la Comissió d'Emergències i sota el funcionament procedimental que aquesta comissió estableix, hi hagi un grup de professionals formades, organitzades i disponibles per intervenir en cas que es produeixi una situació de gran emergència a Catalunya. Donant suport psicosocial a les persones víctimes d'una emergència, així com també a l'entorn més immediat de la víctima, el qual també es veu afectat en l'emergència. 

Referent Delegació
Trullàs Francitorra, Sandra
Manresa
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.

No hi ha fitxers disponibles.

Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.