Encara no t´has col·legiat?
Ubicació TSCAT Barcelona
Portaferrissa, 18 1er 1a
Barcelona
Dates de realització
Inici: 01 octubre 2019
Fi: 02 desembre 2019
Horari: 16 a 20
Durada: 20.00 hores
Places
Import
 • Col·legiats/des:
  160.00€
 • Col·legiats/des a l'atur*:
  128.00€
 • Precol·legiats/des:
  160.00€
 • No col·legiats/des:
  224.00€

El Treballador/a social en l'àmbit educatiu: eines per a la intervenció

Programa

Dates: 7, 21 d’octubre, 4, 18 de novembre, 2 de desembre de 2019.

Adreçat a professionals del Treball Social que vulguin conèixer i treballar en la intervenció social a l'àmbit educatiu.

Programa

1.-Introducció històrica del TS escolar i a l'àmbit educatiu. Referents teòrics. Legislació i normatives socials i educatives. Del decret 117/84 al decret 150/2017 de l'atenció educativa a l'alumnat en l marc d'un sistema educatiu inclusiu.

2.- El treball social com suport a la docència, treball en Equip, funcions: definides, esperades i realitzades.

3.- Del macro al micro sistema. Estructures orgàniques i funcionals. Tipologies i estructures dels centres docents. Dependències administratives. Els processos d'escolarització, competències. Les demandes i la seva canalització ( CAD, C.S...)

4.- Les Necessitats educatives (NESE) i la seva valoració: NEE, NSCD. Recursos universals, addicionals, intensius. Els PI. Xarxa de suports específics: SIEI, CEE, CEEPSIR, CREDEV, CREDAC, AIS, UEC’s...Elements per comprendre a les famílies i acompanyar els processos. Relació família-escola.

5.-L'atenció a les diversitats des del SE: CRP, EAP, LIC. La funció assessora del Treball Social des dels EAP,  models educatius i socials ( constructivisme, anàlisi sistèmic...) diferents enquadres, priorització. L'escola Nova 21: nous paradigmes, noves metodologies.

6.- La intervenció amb els centres educatius, amb les famílies i les xarxes.  Característiques i priorització.

7.-Els plans de convivència: protocols d'actuació. Actituds i valors. Resolució de conflictes, organització de centre.

8.- La tecnologia i la cultura de la presencia. Programes i projectes d'intervenció preventiva: l ‘Escolta’m. La CNV, Programa d'Habilitats Parentals. Parentalitat positiva. Coeducació. Interculturalitat. Programa d'habilitats socials. La resiliència a l'escola.

9.- L'Assetjament escolar: prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.

10- La resolució alternativa dels conflictes: tutories entre iguals, la mediació a l'escola i les pràctiques restauratives.

11.- Les tutories socials per a la vinculació preventiva de l'absentisme escolar. Tècniques i recursos específics per l'acompanyament (l'escolta, la mirada apreciativa, els playmobils, les cartes...)

Metodologia

A les classes es faran referencies teòriques, conceptuals i històriques. Es donaran a conèixer els protocols i circuits aprovats pel Departament d' Educació i pel CEB ( maltractaments infantils, assetjament entre iguals, abús infantil, absentisme escolar, Violències de gènere, NGjov i amb el Proderae-CE . odi i discriminació ...) es treballaran situacions practiques i vivencials,  Es faran anàlisis de situacions i casos, utilització de dinàmiques i visualització de vídeos. S'utilitzarà quadern de bitàcola.

Es realitzarà una avaluació qualitativa d'un treball en equip triat pels participants.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Caridad Villar 

Treballadora Social a l'EAP de Ciutat Vella. Màster en anàlisi i conducció de grups per l'UB, Terapeuta Familiar, mediadora acreditada en actiu pel Centre de Mediació  de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. Formadora al projecte Escolta'm a L'ICE  de la UB. Impulsora i cofundadora de TAMAYA.

Ubicació

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.

 

El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pels inscrits al curs. Si ja estàs inscrit, conecta't
El contingut d’aquesta pestanya tan sols es accesible pel personal administratiu.

Programa

Dates: 7, 21 d’octubre, 4, 18 de novembre, 2 de desembre de 2019.

Adreçat a professionals del Treball Social que vulguin conèixer i treballar en la intervenció social a l'àmbit educatiu.

Programa

1.-Introducció històrica del TS escolar i a l'àmbit educatiu. Referents teòrics. Legislació i normatives socials i educatives. Del decret 117/84 al decret 150/2017 de l'atenció educativa a l'alumnat en l marc d'un sistema educatiu inclusiu.

2.- El treball social com suport a la docència, treball en Equip, funcions: definides, esperades i realitzades.

3.- Del macro al micro sistema. Estructures orgàniques i funcionals. Tipologies i estructures dels centres docents. Dependències administratives. Els processos d'escolarització, competències. Les demandes i la seva canalització ( CAD, C.S...)

4.- Les Necessitats educatives (NESE) i la seva valoració: NEE, NSCD. Recursos universals, addicionals, intensius. Els PI. Xarxa de suports específics: SIEI, CEE, CEEPSIR, CREDEV, CREDAC, AIS, UEC’s...Elements per comprendre a les famílies i acompanyar els processos. Relació família-escola.

5.-L'atenció a les diversitats des del SE: CRP, EAP, LIC. La funció assessora del Treball Social des dels EAP,  models educatius i socials ( constructivisme, anàlisi sistèmic...) diferents enquadres, priorització. L'escola Nova 21: nous paradigmes, noves metodologies.

6.- La intervenció amb els centres educatius, amb les famílies i les xarxes.  Característiques i priorització.

7.-Els plans de convivència: protocols d'actuació. Actituds i valors. Resolució de conflictes, organització de centre.

8.- La tecnologia i la cultura de la presencia. Programes i projectes d'intervenció preventiva: l ‘Escolta’m. La CNV, Programa d'Habilitats Parentals. Parentalitat positiva. Coeducació. Interculturalitat. Programa d'habilitats socials. La resiliència a l'escola.

9.- L'Assetjament escolar: prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.

10- La resolució alternativa dels conflictes: tutories entre iguals, la mediació a l'escola i les pràctiques restauratives.

11.- Les tutories socials per a la vinculació preventiva de l'absentisme escolar. Tècniques i recursos específics per l'acompanyament (l'escolta, la mirada apreciativa, els playmobils, les cartes...)

Metodologia

A les classes es faran referencies teòriques, conceptuals i històriques. Es donaran a conèixer els protocols i circuits aprovats pel Departament d' Educació i pel CEB ( maltractaments infantils, assetjament entre iguals, abús infantil, absentisme escolar, Violències de gènere, NGjov i amb el Proderae-CE . odi i discriminació ...) es treballaran situacions practiques i vivencials,  Es faran anàlisis de situacions i casos, utilització de dinàmiques i visualització de vídeos. S'utilitzarà quadern de bitàcola.

Es realitzarà una avaluació qualitativa d'un treball en equip triat pels participants.

Import i condicions

Preu col·legiats/des:
160.00€
Preu col·legiats/des a l´atur *:
128.00€
Preu precol·legiats/des:
160.00€
Preu no col·legiats/des:
224.00€

Docents

Caridad Villar 

Treballadora Social a l'EAP de Ciutat Vella. Màster en anàlisi i conducció de grups per l'UB, Terapeuta Familiar, mediadora acreditada en actiu pel Centre de Mediació  de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya. Formadora al projecte Escolta'm a L'ICE  de la UB. Impulsora i cofundadora de TAMAYA.

Ubicació

Inscripció

Per a inscriure’t has d’estar registrada/registrat a la web

·        Si ja has fet amb anterioritat el registre a la pàgina web del Col·legi, clica aquí per identificar-te.

·        Si ets persona col·legiada/precol·legiada i encara no t’has registrat a la pàgina  web del Col·legi,  clica aquí.

·        Si no ets persona col·legiada/precol·legiada , per registrar-te a la pàgina web del Col·legi clica aquí.