Consell de Deontologia

El Consell de Deontologia Professional del Col·legi s’encarrega d’assessorar a les col·legiades i col·legiats, així com a la Junta de Govern, en matèria d’ètica i deontologia professional. Principals funcions:

  • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi en matèria de deontologia professional respecte a qüestions plantejades per les persones col·legiades, per   entitats o per ciutadans/es.
  • Proposar les actualitzacions del Codi d’Ètica i Deontològic del Col·legi, quan sigui necessari.
  • Emetre opinions, recomanacions i dictàmens respecte a qüestions d'ètica professional o sobre qüestions d'especial rellevància en l'àmbit ètic o social   que el Consell consideri adients i útils   pel conjunt de col·legiats/des.
  • Establir les normes deontològiques referides al Treball Social com a fonament del Codi d'Ètica del Col·legi de Catalunya.
  • Definir els procediments d'aplicació de les normes deontològiques i les circumstàncies en què han de regir.
  • Fer propostes a la Junta en matèria de formació i difusió de qüestions d'ètica i deontologia.
  • Informar en els procediments informatius i disciplinaris, així com de consultes relacionades amb actuacions professionals, quan la Junta de Gover ho sol·liciti.

 

VOLS FER UNA CONSULTA AL CONSELL?

Totes les col·legiades i col·legiats, així com tota la ciutadania que fa o ha fet ús dels Serveis Socials poden fer consultes al Consell de Deontologia. Ho podeu fer a través d'aquest FORMULARI

 

Membres del Consell:  

Presidenta: Mª Mercè Rico Busquets

Secretària: Neus Martorell Giner

Vocals:
M. Urgell Poch Planas

Mireia Soler Boada

Balma Soraya Hernández Moscoso

Codi d’Ètica i Deontològic  

El Codi d'Ètica i Deontològic no és un codi nou: correspon a l'actualització feta l’any 2000 del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989.
Des d’aleshores les professionals i els professionals de Catalunya, en el seu quefer quotidià, han actuat orientats per les normes ètiques i deontològiques contingudes en aquest codi.
Per contactar amb el Consell de Deontologia podeu enviar un correu a: conselldedeontologia@coltscat.cat
 
Referent Delegació
Rico Busquets, M. Mercè
Manresa
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.

No hi ha fitxers disponibles.

Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.