Esteu aquí

Consell de Deontologia

El Consell de Deontologia Professional del Col·legi s’encarrega d’assessorar a les col·legiades i col·legiats, així com a la Junta de Govern, en matèria d’ètica i deontologia professional.

Principals funcions:

 • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi en matèria de deontologia professional respecte a qüestions plantejades per les persones col·legiades, per entitats o per la ciutadania.
 • Proposar les actualitzacions del Codi d’Ètica i Deontològic del Col·legi, quan sigui necessari.
 • Emetre opinions, recomanacions i dictàmens respecte a qüestions d'ètica professional o sobre qüestions d'especial rellevància en l'àmbit ètic o social   que el Consell consideri adients i útils per al conjunt de col·legiats/des.
 • Establir les normes deontològiques referides al Treball Social com a fonament del Codi d'Ètica del Col·legi de Catalunya.
 • Definir els procediments d'aplicació de les normes deontològiques i les circumstàncies en les quals han de regir.
 • Fer propostes a la Junta en matèria de formació i difusió de qüestions d'ètica i deontologia.
 • Informar en els procediments informatius i disciplinaris, així com de consultes relacionades amb actuacions professionals, quan la Junta de Govern ho sol·liciti.

 

Imatge Consell Deontologia Professional

Membres del Consell:

Presidenta: Elisa Abellán
 

Secretària: Blanca Perisé

Vocals:

 • Manuela Rodriguez
 • Mª Mercè Rico
 • Nel·la Gonzalo
 • Josefa fernández

Totes les col·legiades i col·legiats, així com tota la ciutadania que fa o ha fet ús dels Serveis Socials poden fer consultes al Consell de Deontologia a través d’aquest formulari.

Codi d’Ètica i Deontològic

El Codi d'Ètica i Deontològic no és un codi nou. Correspon a l'actualització feta l’any 2000 del text del Codi d'Ètica dels Assistents Socials editat pel Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, i aprovat en Assemblea General l'any 1989. Des d’aleshores les professionals i els professionals de Catalunya, en el seu quefer quotidià, han actuat orientats per les normes ètiques i deontològiques contingudes en aquest codi.

Llegir Codi Deontològic

Declaración Global de Principios Éticos y de Integridad Profesional del Trabajo Social

Referent Delegació
ABELLAN HERNANDEZ, ELISA
Tarragona
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.

No hi ha fitxers disponibles.

Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.
Aquest contingut sols és accesible pels membres de la comissió/grup. Si hi pertanys, connecta´t.