Assemblea General

L'Assemblea General és l’òrgan màxim de govern del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i col·legiades en plenitud  dels seus drets i deures; els seus acords, adoptats pel principi majoritari, obliguen a tota la col·legiació i, si s’escau, a altres persones integrades en el Col·legi. L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. 

Més informació en els articles 29 a 36 dels Estatuts del Col·legi    

 

 

DARRERA ASSEMBLEA GENERAL:

  • Dia: 12 de desembre de 2019
  • Lloc: Auditori del Pati Manning (Barcelona)

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 21 de març de 2019
2. Informe de la Degana: presentació del servei d’Obrador Comunitari de la Comissió de Treball Social Comunitari del Col·legi i altres assumptes col·legials.
3. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2020 (veure el document aprovat per unanimitat)
4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2020 (veure el document aprovat per unanimitat) i preus de Productes i Serveis 2020 (veure el document aprovat per unanimitat)
5. Precs i preguntes

 

Mira el vídeo de l'Assemblea General del Col·legi