GM Gros Mercat (Sant Fruitós de Bages)

Acord pera  tots els col·legiats i col·legiades per poder accedir a la botiga situada a Sant Fruitós de Bages, presentant el carnet col·legial.
Més informació: www.grosmercat.es