Posicionaments

 

El Col·legi signa a favor del Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la Pobresa i la Desigualtat