Convocatòria d'Ajuts

Els Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament estan promoguts per entitats de Catalunya o treballadors i treballadores socials col·legiats/des a títol individual i es financien a través de la partida “Contribució del Col·legi per a programes de solidaritat” del pressupost del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Els destinataris finals dels ajuts han de ser sempre persones dels sectors socials més desfavorits o més perjudicats per les situacions d’injustícia.

El 17 de desembre de 2021 s'obre el termini per presentar projectes solidaris que siguin susceptibles de rebre els Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 2021 que otorga cada any el Col·legi a través de la Comissió de Solidaritat i Cooperació. La data màxima per presentar els projectes és el 28 de febrer de 2022. Consulta tota la informació

 


Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament 2020

La Junta de Govern, un cop analitzada la proposta de la Comissió de Solidaritat i Cooperació en funció dels projectes presentats, va acordar en la Junta del 9 de juny concedir els ajuts de 2020 a:

 •  Huacal - ONG de solidaritat amb El Salvador 

Projecte d'ajuda a les víctimes i supervivents de tortura durant la guerra civil salvadorenca a través de tallers comunitaris, tallers de suport psicosocial i psicològic. Dotació econòmica: 3.345€

 • Fundació L’Olivera 

Projecte “Justícia para todos” que té com a objectiu oferir assessoria, defensa jurídica i acompanyament psicosocial a defensores de drets humans i víctimes de criminalització a Guatemala. Dotació econòmica: 5.720€

 • Associació Kolam

Projecte "La casa d'acollida", que treballa per l'enfortiment i millora de les condicions socioeducatives dels infants en situació de risc d’exclusió social i vulnerabilitat, amb un enfoc comunitari, a Udaipur, Índia. Dotació econòmica: 2.375€

 

Històric d’Ajuts a Projectes de Cooperació al Desenvolupament

 

2019
 • Projecte per facilitar la inserció social i laboral de dones haitianes que tenen infants amb greus disminucions al centre comunitari Kay St. Germain de Tabarre (Haití). Entitat: Fundació Nuestros Pequeños Hermanos. A través d'aquest proejcte s'aborda la problemàtica de l’abandonament d’infants haitians amb discapacitat, ja que se'ls ofereix atenció, seguiment i escolarització, a la vegada que potència l'autonomia econòmica de les mares. Dotació econòmica al projecte: 3.700€
 • Projecte de promoció de la qualitat de vida de les dones i les adolescents dels barris de barraques de Sanjay Gandhi del National Park de Mumbai. Entitat: Associació Solidària Amics de Mumbai (Índia)​. L'objectiu és donar eines a la comunitat d’Adivasis -denominació que es dóna als grups ètnics o tribals indígenes de l’Índia-, especialment a les dones i noies adolescents, per millorar el seu confort global quant a educació, convivència i salut. Dotació econòmica al projecte: 3.617€
 • Projecte d'acompanyament familiar per a la prevenció del desemparament infantil a la província de Maputo (Moçambic). Entitat: Fundació Main. Té com a finalitat promoure escenaris protectors dels drets de la infància, a partir del treball socioeducatiu amb les famílies. Dotació econòmica al projecte: 3.300€
2018
 • Projecte "La Cerimònia d’Ester". Entitat: Lliga dels drets dels pobles. Tallers d'estabilització per a 200 víctimes de violència al Congo. L’objectiu és donar un espai per dignificar-les i recuperar la seva autoestima. Dotació econòmica al projecte: 3.864€
 • Projecte "Refuerza el hilo". Entitat: Asociación Civil de desarrollo integral red de Mujeres en lucha por el buen vivir - Red de Mujeres San Marcos. En aquest projecte dones víctimes de violència masclista en el Departament de San Marcos de Guatemala, produeixen i comercialitzen artesanies fetes amb teles originàries del seu país. Dotació econòmica al projecte: 2.500€
 • Projecte "Empoderament i promoció de l'educació alimentaria i cura de nadons/infants en el Centre de recuperació i educació nutricional (CREN)". Entitat: Associació de Cooperació per al desenvolupament de Batandicori. Donar suport a les tasques d’apoderament i promoció de l’educació alimentària dels nadons de les mares de comunitats rurals del Senegal. Dotació econòmica al projecte: 2.438€
 • Projecte "Empoderament psicosocial i empresarial per a dones que pertanyen a ACDS (Asociación catòlica para el desarrollo socio-económico). Entitat: Associació Mujeres Burkina. Construcció d’una sala d’exposicions i venda". Dotació econòmica al projecte: 1.399€
2017
 • Projecte per la contribució i la millora alimentària. Entitat: ASSOCIACIÓ AFRO-CATALANA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA. Millora de l’alimentació de 140 nens i les seves famílies mitjançant el tancament d’un hort i habilitació d’un pou i canals de rec en aquest espai. Dotació econòmica: 2.664’01€
 • Projecte de recuperació d’infrastructures i serveis educatius afectats pel terratrèmol de 2015. Entitat: POSITIVE SOCIETY NEPAL. Dotació econòmica: 3.000€
 • Projecte d’apoderament i recuperació de nenes i joves víctimes de prostitució infanto-juvenil. Entitat: FUNDACIÓ MAIN. La finalitat del projecte és garantir la recuperació dels drets fonamentals dels menors d’edat entre 11 i 17 anys que viuen als carrers de Maputo. És continuïtat d’un projecte subvencionat el 2015. Dotació econòmica: 4.500€ 
2016
 • Projecte: Fortalecer la consolidación del proyecto 'Refuerza el Hilo', brazo productivo de la Red de Mujere de San Marcos. Entitat: Asociación Civil de Desarrollo Integral Red de mujeres en lucha por el buen vivir 'Red de Mujeres de San Marcos' - Import 2.582.03€
 • Projecte per a la creació i suport a famílies d'acollida per a nens abandonats. Entitat: Fundació Yamuna - Import 1.675€
 • Projecte per poder ajudar a les dones a deixar el treball sexual i ajudar-les a la inserció al món laboral habitual: llocs de venda, petit comerç. Entitat: Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa - Import 3.800€
 • Projecte per a finançar la demanda de material bàsic per a l'ocupabilitat. Entitat: Amics de Kamba Beo Nere - Import: 1.560€
2015
 • Projecte Irmao Sol per instal·lar tres panells solars i elements de reg  als municipis de Maputo i Matola a Moçambic. Fundació Main – Import:  4.800€
 • Projecte de construcció d’un molí per una cooperativa de 80 dones a l’aldea de Goudin a Burkina Faso. Associació per la cooperació i el desenvolupament Yamlaminim – Import: 3.800€
2014
 • Tallers de formació tècnica i artesanal a San Pablo Tacaná (Guatemala). Cooperativa L’Olivera - Import: 5.674€
 • Projecte Yaxare. Autogestió d’una cooperativa de dones a Baja Kunda (Gàmbia). Alpicat Solidari - Import: 3.234€
2013
 • Os Ovos de Ouro - Projecte de Recuperació d’infants vinculats al món de la prostitució infantil (Moçambic). Fundació Main - Import: 4.200€
 • Desenvolupament del cicle Secundari en el projecte educatiu rural (Guinea Bissau). Associació Silo - Import: 2.053€
 • Enfortiment de l'Educació Pública a la Casamance (Senegal). Amics del Senegal del Bages - Import: 3.000€
2012
 • Orfenat “Le Source du Bonheur” (Senegal). Acolliment i desenvolupament integral d’infants orfes i d’altres en risc d’exclusió. Fundació Privada Babel Punto de Encuentro - Import: 1.000€
 • Millora dels nivells de salut dels nens i nenes venedors i venedores del carrer de la ciutat d’Horqueta (Paraguay). SED Catalunya - Import: 4.461,48€
 • Reinserció familiar i sensibilització (Benim). VOLS Voluntariat Solidari - Import: 3.916,52€
2011
 • Sexualitat sense violència - Xarxa de Dones per a la promoció de drets sexuals i la no violència intrafamiliar al barri Memorial Sandino de la ciutat de Managua. Associació Vinculos Ahimsa Pro Nicaragua - Import: 2.200€
 • Nuestra escuelita en los Sotos. Associació Juntos Podemos Superarnos - Import: 5.000€
 • Ludobiblioteca comunitària rural. Associació SILO - Import: 2.700€
 • TICED- FEZZOU. Associació UTINAM - Import: 2.963€
2010
 • Alzando nuestras voces, defendiendo nuestros derechos". Matagalpa (Nicaragua) - Import:  4.409€
 • Primera fase de la construcció d'una escola d'oficis destinada a nens amb risc d'exclusió social". Guinea-Bissau - Import: 2.204€
2009
 • Centro Nutricional Infantil a Guinea Bissau. Associació Silo - Import: 1.200€
 • Construcció d’un moli per a moldre gra - Import: 2.995€
 • Dotació d’un servei de Treball Social i mèdic-ambulatori a l’escola de Negus Michael a Etiòpia - Import: 5.000€
2008
 • Microcrèdits per a dones. Cooperació pel desenvolupament del Camerún (CODES-CAM) - Import: 6.200€
 • Ampliació i implementació de la cuna-guarderia d’una casa d’acollida a Perú. Casa de Acogida Mantay - Import: 5.405€

Share this post

Dixit
Diputació de Barcelona
La Intercol·legial