Missatge d'error

  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 832 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 835 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 838 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 841 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).
  • Notice: Undefined index: vid a porto_quicktabs_tab_access_denied() (línia 844 de /home/adtscat/public_html/sites/all/themes/Porto/template.php).

Col·legiar-se / Precol·legiar-se

Recol·legiació

Segons l’article 14 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya de 5 de setembre de 2011, la reincorporació al Col·legi requerirà la presentació d’una sol·licitud escrita adreçada a la Junta de Govern.

La Junta de Govern podrà sol·licitar documentació complementària i, si fos el cas, l’acreditació del compliment de la pena o sanció, quan aquest hagi estat el motiu de baixa.

En el cas de baixa per impagament de quotes o aportacions, el seu abonament, amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en que subsisteixi algun altre motiu de baixa.

Alta online

Els passos per Recol·legiar-se són els següents:

1. Emplenar el formulari online del portal.

2. Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació actualitzada:

    - Fotocòpia del DNI

    - Una  fotografia mida carnet

    - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, només en el cas que en el moment de   col·legiar-se per primera vegada només es lliurés el resguard del títol.

              - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta, el de domiciliació bancària i el de protecció de dades que et facilitarà el personal del Col·legi.

Website content layout

Share this post

Baixa

Per exercir el treball social, segons la legislació actual, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

Entenem la col·legiació com un DRET i un DEURE dels i les professionals del treball social, com passa en totes les altres professions col·legiades, per garantir la qualitat en l’atenció a la ciutadania i per garantir també la representació dels interessos de les i els professionals del treball social.

Si en l’actualitat no exerceixes la professió o no mantens domicili professional únic o principal en l’àmbit competencial del Col·legi, pots sol·licitar la baixa col·legial mitjançant aquest document adjunt, que hauràs de signar i fer arribar a la teva delegació territorial o seu central.

 

Website content layout

Share this post

Agenda TSCAT

Orientació i Borsa de Treball