Formació

Cursos destacats

Manresa, 12/05/2020

Dates: 12 , 14 , 26, 28 de maig de 2020

L'objectiu principal d'aquest curs es aprofundir en el desenvolupament de les capacitats i habilitats necessàries per aproximar-se al procés de morir aconseguint un acompanyament natural i acceptant a la persona que es prepara per morir i a la seva família.

Tots els cursos

Exemple: 29/03/2020
Exemple: 29/03/2020
Manresa, 12/05/2020

Dates: 12 , 14 , 26, 28 de maig de 2020

L'objectiu principal d'aquest curs es aprofundir en el desenvolupament de les capacitats i habilitats necessàries per aproximar-se al procés de morir aconseguint un acompanyament natural i acceptant a la persona que es prepara per morir i a la seva família.

Agenda TSCAT